ෆේස්බුක් සමාගමෙන් ශ්‍රී ලාංකීකයන්ට දරුණු අවදානම් නිවේදනයක් ෆේස්බුක් හදන්න ඉන්න අය හදපු අය හැමෝම මේක බලන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ ෆේස්බුක් සමාජ ජාලා තාවකාලිකව තහනම් කිරිම සම්බන්ධයෙන් ෆේස්බුක් සමාගම කරුණු දක්වා තිබෙනවා. එම සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා රජයේ පාර්ශ්වය අතර දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පැවති අතර එම සාකච්ඡාවේ දී යම් එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බවයි එම සමාගම පවසන්නේ.

මේ පිලිබදව සියලුම තොරතුරු දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරබන්න අපේ channal එක sabscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *