සුපිරි නළුවෙක් ගායන ශිල්පියෙක් වුනු ඉන්දික ගිනිගේ මහතා හදිසි රෝගයකින් දිවියෙන් සමුගනී සොදුරු කලාකරුවාණනි ඔබට නිවන් සුව

මේ කාලයේ නළු නිළියන්ට ටිකක් අපල කාලයක් වගේ කියල තමයි වගේ පේන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් අද උදැසනම අපිට අහන්නට දකින්නට ලැබුනේ එතරම් සුබදායක පුවතක් නොවෙයි. ඒ තමයි කා අතරත් ආදරය දිනා සිය තරුණ රංගන ශිල්පී ඉන්දික ගිනිගේ දිවියෙන් සමුගත් පුවත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *