සිදුව ප්‍රදේශයේ සිදුවූ අපරාධය සම්බන්ධව සීදුව සකුරා නායක අජිත් විතානගේ සියල්ල හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තුල අදවන විට සංගීත කණ්ඩායම් නම් විශාල ප්‍රමාණයක් දැකගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒවා අතරින් ඔබ දන්නේ එකක් දෙකක වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කියන්න යන්නේ අපේ රටේ නම ගිය ඉතා ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩාමක් විසින් එහි සාමාජිකයන් එක්ව ඔවුන්ගේ කෝටිපති මිතුරා මර දැමු පුවතක් ගැනයි. මෙලෙසින් පසුගිය දිනයේ සටහන්ව තිබුනා. එහෙත් ගොඩක් ය හිත්වේ මේ සිදුවීම සම්බන්ද වෙලා තියෙන්නේ සිදුව සකුර කණ්ඩායම කියලයි. එම හේතුව නිසා සිදුව සකුර කණ්ඩායමේ අජිත් මහතා අපට කියා සිටීමේ මෙන්න මේ ව කතාවක්. පහත විදිඔව නරබන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න්ස් ෂෙයාර් කරන්නc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *