සැමියා රට ගිය පසු ගෙදරට වෙනත් පිරිමි ගෙනත් සැප ගන්න ගිය කාන්තාව කරපු සියල්ල අතේ මාට්ටු වී සිදුවූ දේ මෙන්න

තමන්ගේ සැමියා විදෙස් ගතව රැකියාවක් කරන අතරේ බිරිඳ ලංකාවේ ඉඳගෙන වෙනත් පිරිමින්ගේ පහස පතපු කාන්තාවක් පිළිබඳව අසන්නට ලැබුනා.ලෝකයාට හොරා තමන්ගේ නිවසට ගෙන්වාගෙන කරපු දේවල් අවසානයේ සියල්ලන්ටම හෙළි වුණේ කිසිදාක නොසිතු ලෙසයි.ලෝකයාට හෙළිවුණ හැටි සහ අවසානයේ කාන්තාවට වූ දේ දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *