රුවන් වගේ කෙනෙක් බැන්දේ ඔයාගේ ඇස් පේන්නේ නැද්ද? සජීවී වැඩසරහනේදී අහපු චාටර් ප්‍රශ්ණයට ෂෙරිල් කියපු දේ

රුවන් හොයාගත්තේ මොකටද ඔයාගේ ඇස් පෙනෙන්නේ නැද්ද කියලත් හැමදාම අහනවා රුවන්ට ආදරේ කල හේතුව දෙනෝදාහක් දෙනාට ෂෙරිල් කියයි.

ඔබත් තීරණය කරන්න ආදරේ කරන්නේ මුනටද හදවතටද මේ තරම් ජනප්‍රිය කෙනෙක්ට ඕන තරම් පිරිමි හොයාගන්න පුළුවන් කම තියද්දි මේ වගේ කෙනෙක් හොයා ගන්න හේතුව මෙයාගෙන්ම අහලා බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *