බලා සිටි සියලු දෙනා සංවේදී කර වන අලි ප්‍රහාරයෙන් මියගිය පියාගේ දේහයට වැඳ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ගෙදරින් පිටව ගිය දැරිය

වන අලි පහරදිමකින් මිට දින දෙකකට පෙර අම්පාර පන්නල්ගම, කුමන ප්‍රදේශයේදී මිය ගිය සිය පියාගේ දේහයට වැඳ 10 හැවිරිදි දියණිය අද (05) දින ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටීමට පිටත්ව ගියා මේ ඒ සම්බන්දව සියල්ල බලන්න පහත විඩියෝවෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *