පතලක වැඩ කරලා තමන්ගේ කෙල්ලට උගන්නලා කැම්පස් යවලා දොස්තර කෙනෙක් කරපු කොල්ලට කෙල්ල අන්තිමේදී කරපු කැත වැඩේ

“හිතුවේ නෑ සුදු මැණිකේ මුණගැහෙයි කියල ආයිත් …… කවදාවත් මේ විදියට ….” දුර්ලභ මිනිස් ආත්මයක් ලබාගෙන මේ ලෝකේ ඉපදෙන අපි ඉන්පසු ජීවිතය ගතකරනවිට මුහුණදීමට සිදුවන ඇතැම් සිද්ධීන් අකුරු වලින් විස්තර කරන්න ගොඩක අමාරුයි. නමුත් හද කම්පාකරන එම හැඟීම අකුරු වලට පෙරලපු අවස්ථාද අපිට දකින්නට නැතුවම නොවෙයි.

අද අපි මේ කියන්න යන්නේ ඒ විදියට ලියවුනු සංවේදී කතාවක් ගැනයි. පෙම්වතිය වෙනුවෙන් පතලේ වැඩ කරලා හැමදේම කැපකරලා ඇයව දොස්තර නෝනා කෙනෙක් කාරයින් පසු ඇය මේ තරුණයාට කරපු දේ ගැනයි මේ කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *