නට් එකේ ඉඳන් ලංකාවේ හදපු ෆෙරාරි ලැම්බෝගිනි පරදන සුපිරි කාරය එළියට දාන්න සියල්ල සුදානම් සුපිරි වාහනයක් ගන්නවානම් මේ ගැනත් බලන්න

ශ්‍රිලංකාවේ තාක්ෂනය ලෝකෙටම පෙන්වමින් සැදුනු වේගා සුපර් කාර් එක තව ටික දවසකින් එලියට මේ එම සුපර් කාර් එක හැදෙන හැටි කිසිම විදෙස් ඉංජිනේරුවෙක් ගේ උපදේසන් නොගෙන ලංකාවේම දක්ෂයින්ගෙන් අතින් හැදෙන මෙම සුපිරි වාහනය අපිත් ඔවුන්ට හදවතින්ම සුබපතමු ලංකාවේ නම ලෝකෙටම ගෙනියන්න ලැබේවා කියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *