දෙදරු මවක් වන එංගලන්තයේ පදිංචිවී සිටින කාංචනා මෙන්ඩිස් ලංකාවට පැමිණ නැවතත් විවහා වෙයි

දෙදරු මවක් වන ප්‍රකට නිලි කාංචනා මෙන්ඩිස් නැවත විවහාවී තිබෙනවා පසුගියදා ඇය ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ ඇය විවහා උත්සවයක් ගන්නට කල්පනා කලේ මෑත කාලයේ තිබෙන මංගල චායා රුප කලාවට එක්වන්නට ඇය විවහාවූ කාලයේ නොහැකිවීම නිසා

කොහොම උනත් ඇය නැවත විවහා වී තිබුනේ ඇයගේම පළමු සැමියා සමගින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *