එදා මුළු කඩවතම කම්පා කරවූ ඒ ආදර කතාව ඔබට මතකද සියලු දෙනා හඩවා අවසන් ගමන් ගිය තරුණයාගේ ආදර කතාව ගීතයකින් එලියට

මතකද මීට දින කිහිපයකට කලින් කෙල්ලව පිස්සු වට්ටවා රිය අනතුරින් දෑස් පියා ගත් තරුණයා…මේක බලද්දී කඳුලක් වැටෙන බ්‍රෝ….
බුකියම හඬවා , තම ආදරවන්තිය පිස්සියක් කර, නික්ම ගිය ඒ තරුණයා ගැන නිකුත් වූ අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝව.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *