ආදරේට වයස බාදාවක් නැ කියා දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී අවුරුදු 51 දී විවහා ගිවිසගනී අපිත් ඇයට හදවතින්ම සුභ පතමු

දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් කියන්නේ ජනතාවගේ හදවතේ ගායිකාවක්. ඇය ගැයූ බොහෝ ගීත ජනතාව අතරට ගියා. මෙවැනි ගීත ගණනාවකින් ජනතාවට සමීපවූ දීපිකා ඊයේ දින බැංකු නිලධාරියෙක් හා පද රචකයෙක් වන චාමික කුමාර මහතා සමග විවාහ ගිවිසගෙන තිබෙනවා.අපිත් ඇයට හදවතින්ම සුභ පතමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *