අපි බොහෝදෙනා නොදන්නා, ලෝකයේ බලගතු රටවලට නැතිවම බැරි ලාංකික සුපිරි මොළකාරයෝ මෙන්න ලෝකෙම හොල්ලපු අපේ මිනිස්සු

ලංකාවේ අපි නොදන්නා, නමුත් ලෝකයේ බලගත්ම රටවලට නැතිවම බැරි, ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවුණු සුපිරිම මොළ ටිකක් ගැනයි මම අද කින්නේ. මෙයාල මේ ලෝකය වෙනුවෙන් කරලා තියෙන වැඩ සහ ඔවුන්ට ලෝකයේ ප්‍රධාන රටවල ඇති ගරු කිරීම ගැන ඔබට සිතා ගැනීමටවත් බැරි වෙයි

මේ වීඩියෝව නරඹා , වටිනාකමක් තිබෙනවායයි සිතනවානම් ,තවත් කෙනෙකුට දැනුම ලබා දෙන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *