අන්තර්ජාලය කළඹන පියුමි හංසමාලි මිතුරියක් සමගින් හදිසියේම දියේ ගිලෙයි

නිරූපන ශිල්පිනියක් විදිහටත් රංගන ශිල්පිනියක් විදිහටත් අතරත් ජනප්‍රිය කාලෙන් කාලෙට සමාජ ජාල තුල දැඩි ලෙස කතාබහක් ඇතිකරන චරිතයක් තමයි පියුමි හංසමාලි කියලා කියන්නේ. එහෙම කතාබහට ලක්වෙන්න හේතුව තමයි පියුමි මුහුණුපොතට එක්කරන සමහර ඡායාරූප.

පසුගියදා පියුමි සිය මිතුරියක් සමඟ ඇළක බැස දියනාන ඡායාරූප පෙළක් මේ වන විට සමාජ ජාල උණුසුම් කරන්නට පටන් අරන්.

මේ තියෙන්නේ ඒ ඡායාරූප පෙළ…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *